Nói tiếng Anh chuẩn trước khi đi du học: Điều không thể?

0
836

Đi du học không có nghĩa là tiếng Anh sẽ chuẩn

Hầu hết chúng ta nghĩ cứ đi du học mới có thể nói tiếng Anh chuẩn. Sự thực thì gần như 90% những người nói tiếng Anh chuẩn đã phải luyện nói chuẩn từ khi ở nhà rồi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here