Hy vọng qua chương trình các bạn sẽ có một cái nhìn cụ thể hơn về ý tưởng xây dựng kênh truyền hình sinh viên của chúng tôi.