Du học Anh Quốc – INTO đã chuẩn bị cho tôi như thế nào cho việc học Đại học, INTO UEA

0
888

Janice Wysynski
Đã hoàn tất khóa học Dự bị đại học nhóm ngành Dược, Y sinh và Sức khỏe tại INTO — East Anglia
Hiện tại đang theo học Cử nhân Dược tại ĐH East Anglia

Tham khảo thêm bài viết về các trường tại INTO: http://duhocinec.com/tin-tuyen-sinh-du-hoc-my/khong-kho-de-vao-dai-hoc-top-tai-my-khi-co-into

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here